CPV: 39180000-7 Laboratórny nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39180000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202122895 Laboratórny nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2021
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika