CPV: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39162200-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
532-MST Nákup učebných pomôcok
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
10:00
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec