CPV: 39161000-8 Nábytok pre materské školy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39161000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116981 Interiérové vybavenie pre MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:45
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika