CPV: 39160000-1 Školský nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39160000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022614 Školské stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
12:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika