CPV: 39130000-2 Kancelársky nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39130000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47879-WNT Nákup a dodanie nábytku - stoly, kontajnery, poličky, stoličky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.11.2022
08:00
Spojená škola