CPV: 39121200-8 Stoly

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39121200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228638 Nerezový pracovný stôl – 1 ks a nerezové policové regále – 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.08.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika