CPV: 39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39113000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235473 Poľný nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika