CPV: 39110000-6 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39110000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228578 Kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.08.2022
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika