CPV: 39100000-3 Nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39100000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313961 Nábytok do internátnych izieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika