CPV: 39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39000000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214731 Kancelárske kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika