CPV: 38652120-7 Videoprojektory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38652120-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3486-MUT Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS
Užšia súťaž
UVO 27.02.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky