CPV: 38510000-3 Mikroskopy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38510000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18055-MST LEKÁRSKE MIKROSKOPY K ZALIEVACEJ LINKE.
Verejná súťaž
UVO 13.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina