CPV: 38510000-3 Mikroskopy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38510000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116090 Mikroskop s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika