CPV: 38430000-8 Prístroje na detekciu a rozbory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38430000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116024 Pipeta E1-ClipTip jednokanálová s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika