CPV kód 38000000-5 : Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 38000000-5

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Elektrický pipetor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246110
eks 20240725131525.07.2024
13:15
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Späť na zoznam CPV