CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37535200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116513 Herný prvok - Váhadlová hojdačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.08.2021
11:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika