CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37400000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202112025 Športové a rekreačné vybavenie a zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika