CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37400000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20239909 Vybavenie posilňovní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.09.2023
15:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika