CPV: 35113490-0 Ochranný plášť

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35113490-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123825 jednorázový ochranný plášť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika