CPV: 34913000-0 Rôzne náhradné diely

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34913000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116341 Dodávka náhradných dielov k umývacím strojom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
08:30
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika