CPV: 34913000-0 Rôzne náhradné diely

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34913000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314125 Náhradné diely do do tylovej techniky - Filtre a stierače T-815 7T
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
17:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika