CPV: 34421000-7 Motorové skútre

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34421000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123283 Motorový snežný skúter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2021
14:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika