CPV: 34144400-2 Vozidlá na údržbu ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144400-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115811 Stroj na vyznačenie vodorovného značenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika