CPV: 34113000-2 Vozidlá s náhonom štyroch kolies

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34113000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59697-MST Viacúčelové automobily (MPV) a dodávky
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky