CPV: 34110000-1 Osobné automobily

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34110000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124257 ŠKODA Superb Style 1,4 TSI 160 kW (217k) 6° AP PHEV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika