CPV: 33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33790000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023575 Laboratórne sklo pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika