CPV: 33763000-6 Papierové uteráky na ruky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33763000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235650 Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika