CPV: 33761000-2 Toaletný papier

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33761000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235450 Toaletný papier, 3 vrstvový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika