CPV: 33760000-5 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33760000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314073 Toaletný papier. hygienické výrobky z papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
11:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika