CPV: 33741000-6 Výrobky na starostlivosť o ruky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33741000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023569 Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:09
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika