CPV: 33696800-3 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33696800-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228333 Jodixanol 320 mg l/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.08.2022
09:10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika