CPV: 33692100-8 Infúzne roztoky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33692100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227218 Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika