CPV: 33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33652000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47492-MST Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá
Verejná súťaž
UVO 08.12.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica