CPV: 33651500-3 Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33651500-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123395 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2021
12:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika