CPV: 33642100-3 Hypofýzové, hypotalamické hormóny a analogické zlúčeniny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33642100-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123430 vazopresín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2021
09:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika