CPV: 33632000-9 Liečivá pre muskuloskeletálny systém

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33632000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31026-MST Burosumab
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
08:00
Detská fakultná nemocnica Košice