CPV: 33631600-8 Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33631600-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12/2021-VO Dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.08.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená