CPV: 33622100-7 Liečivá pre srdcovú terapiu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33622100-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115878 Izosorbiddinitrát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
11:31
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika