CPV: 33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33622000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115965 lieky ATC skupina C01 - C10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika