CPV: 33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33622000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235402 Milrinón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika