CPV: 33199000-1 Lekárske odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33199000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120465 Ochranný overal (kombinéza) CAT III typ 5/6 s normou EN14126
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
13:45
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika