CPV: 33191000-5 Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33191000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118909 Germicídny žiarič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
13:30
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika