CPV: 33186000-7 Jednotky pre mimotelový obeh

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33186000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30325-WYT Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy