CPV: 33184200-5 Vaskulárne protézy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33184200-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32430-MST Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu
Verejná súťaž
UVO 23.08.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.