CPV: 33182300-2 Prístroje pre srdcovú chirurgiu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33182300-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227214 Transportný systém pre odobraté srdce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika