CPV: 33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33182200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116079 Systém stimulačný bezelektródový pre transkatétrovú implantáciu vrátane zavádzacieho púzdra s hydrofilnou vrstvou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
12:35
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika