CPV: 33160000-9 Operačná technika

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33160000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116105 Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
14:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika