CPV: 33141625-7 Diagnostické súpravy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141625-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022313 Antigénové testy na Covid 19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:20
Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika