CPV: 33141114-2 Zdravotnícka gáza

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33141114-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214504 Zdravotnícka gáza a tampóny zo 100 % bavlny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:00
Trstená, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika