CPV: 32420000-3 Sieťové zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32420000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313882 Hardwarové riešenie wifi WLC, Access pointy, antény, power injector a montážny kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2023
10:09
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika