CPV: 32351000-8 Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32351000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313222 HDMI káble a HDMI switch
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2023
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika