CPV: 32250000-0 Mobilné telefóny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 32250000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124313 Dodanie nových, nepoužitých mobilných telefónov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
10:00
Revúca, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika