CPV: 31681500-8 Nabíjačky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31681500-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214846 Káble
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:35
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika