CPV: 31521330-6 Nabíjateľné prenosné elektrické lampy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 31521330-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211094 Prenosný osvetľovací systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika